Een belangrijke rol

De jaarfeesten spelen een belangrijke rol in het schoolleven. Sommige feesten vieren we in de klas, andere feesten met de hele school. De jaarfeesten zijn: Michaƫlsfeest, Sint Maarten, Advent, Sint Nicolaas, Kerstmis, Driekoningen, Verkleedfeest, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Sint Jan. Ze hebben elk hun eigen karakter.

Sint Jansfeest op de Vrijeschool De Es in Assen

Sint Jansfeest

Kinderen beleven aan de jaarfeesten de gang door de seizoenen, het grote ritme van het jaar, het ritme van het leven. We willen kinderen zo intens mogelijk verbinden met de aarde en alles wat haar omgeeft.

Herfst

Als het schooljaar begint daalt langzaamaan de zonnebaan. De vruchten komen tot rijping en er wordt geoogst voor de komende winter. Het vraagt moed om de gang van de zon in de richting van de duisternis te volgen. De aartsengel Michaƫl begeleidt dan ook het gevecht met de krachten van de duisternis die gesymboliseerd worden in het verhaal van Joris en de draak. Een oeroud en wereldwijd verbreid motief. De kinderen vieren in de herfst aan de ene kant de vreugde van de oogst en aan de andere kant beproeven ze hun moed en behendigheid. Het zijn twee beelden van dezelfde herfsttijd.

Winter:

De weg naar midwinter wordt gemarkeerd door het naar binnen trekkend licht. De mens zelf moet actief worden om dit lichtje, al is het nog zo zwak, te ontsteken. Het ontstoken kaarslicht is niet alleen sfeer, het is ook een daad. Het zwakste licht heeft in het duister een enorme uitwerking. We lopen op 11 november in de avondschemering een optocht met een klein lichtje in een uitgeholde knol uit de aarde. Een oerbeeld voor het leven dat de aarde aan de mens schenkt en dat door de mens behoed moet worden. In december begint de voorbereiding op midwinter, het kerstfeest. Heel bewust wordt er van ons gevraagd de weg van het afnemende licht met innerlijk geladen activiteiten tegemoet te treden. Dat vraagt om stilte in een vaak uiterlijk chaotische wereld. Deze voorbereiding is voor kinderen, ouders en leerkrachten een van de meest intieme periodes van het jaar. In deze periode van innerlijke reiniging valt ook de vreugde en de spanning van het Sint Nicolaasfeest.

Zo kan uiteindelijk het moment van Kerst beleefd worden in de sfeer van het gezin. Het is dan immers kerstvakantie. Na de kerstvakantie is de stemming anders geworden. Hoewel het nog winter is begint het alweer te kriebelen. Het is uitkijken naar het moment waarop in de natuur hoorbaar en bijna tastbaar is dat het licht het van de duisternis heeft gewonnen. Het is het moment waarop de kaarsstompjes buiten in de tuin van de school neergezet en aangestoken worden. Het lichtje dat zo sterk straalde in de duisternis, is nu flets vergeleken met de kracht van de late winterzon.

Lente:

Hoewel volgens de kalender het nieuwe jaar al een paar maanden oud is, geldt voor de kinderen de ontluikende lente als het echte begin van een nieuw jaar. Het is een vreugdevolle tijd. Kinderen beleven de opstandingkrachten in de natuur. Dat vraagt om daden. De weg naar buiten is gevonden. Alle feesten die we vieren in de tijd tot de zomer vinden vooral buiten plaats. De stille week voor het paasfeest met al zijn activiteiten, het Pinksterfeest met het dansen rond de meiboom.

Zomer:

De zon staat hoog aan de hemel en aan het begin van de avond laaien vlammen op. We vieren met de gehele schoolgemeenschap het Sint Jansfeest. Het is de tijd waarin de mens zich wil overgeven aan de krachten van de natuur en op reis gaat. De zomervakantie is bijna aangebroken.

De jaarfeesten zijn voor een deel ingebed in de vormen van de christelijke traditie, maar in wezen verwijzen ze naar een tijd, waarin de mens in zijn feesten niet anders kon dan uitdrukking geven aan de relatie die hij had met het licht van de wereld, de zon. De jaarfeesten kunnen dan ook lichtfeesten genoemd worden.